Jak optimálně instalovat tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou oblíbená při vytápění nebo i chlazení budov. Instalace však zahrnuje mnoho věcí. Zejména pokud chcete spojit úsporu energie, pohodlí a účinnost. Na co byste si měli dát pozor a jaké systémové komponenty potřebujete? Tipy a rady

 

Se systémem tepelného čerpadla můžete budovu udržitelně vytápět a/nebo chladit pomocí elektřiny. Odebíráte teplo z venkovního vzduchu, vzduchu z ventilace, ze země nebo podzemní vody a přeměňujete je na užitnou teplotu pro vytápění (nebo chlazení) místností a/nebo vody z vodovodu.

Přeměna nebo zvýšení na užitnou teplotu vyžaduje více elektrické (pomocné) energie než systém ústředního vytápění. Chcete, aby spotřeba energie byla co nejnižší, aniž by to bylo na úkor pohodlí a účinnosti. Pro optimální provoz musí všechny části (zdroj, tepelné čerpadlo, rozvod a dodávka) správně fungovat a být koordinovány. Jak toho dosáhnete?

SZvolte nízkoteplotní systémy

Tepelná čerpadla obecně pracují s mnohem nižší vstupní teplotou než ústřední topení. Proto se tepelná čerpadla přednostně kombinují s nízkoteplotními systémy, jako je například podlahové topení.

Minimalizujte teplotní rozdíly

Tepelné čerpadlo je vhodnější pro udržování stabilní teploty v místnostech než pro rychlé dosažení velkého teplotního rozdílu. Nejvyšší účinnosti dosáhnete, když je rozdíl mezi výstupní teplotou ze zdroje a vratnou teplotou ze spotřebiče (Delta T) co nejmenší.

Odstraňte vzduch

Systémy tepelných čerpadel jsou náchylné na přítomnost vzduchu. Vzduch způsobuje vznik koroze, částeček nečistot a biofilmu, čímž ucpává potrubí a urychluje opotřebení systému. Vzduch také snižuje přenos tepla a zpomaluje vytápění. Spotřeba energie se zvyšuje, zatímco komfort a životnost systému se snižují. Proto je důležité vzduch z instalace odstranit.

Family enjoys comfortable temperature

Rodina si užívá příjemné domácí prostředí

Zabraňte tvorbě usazenin (vodního kamene)

Systém tepelného čerpadla se může ucpat usazeninami (vodním kamenem). Tím se zvýší spotřeba energie a sníží účinnost. Usazeniny navíc ovlivňují životnost součástí. Zajištěním čisté a nezavzdušněné instalace bude topný systém pracovat efektivněji, zvýší se jeho účinnost a prodlouží se jeho životnost.

Odstraňte nečistoty

Tepelné čerpadlo obecně vyžaduje vysoký průtok. Proto je nezbytné minimalizovat odpor separací nečistot. Čím nižší je odpor, tím méně energie tepelné čerpadlo spotřebuje. Tyto úspory energie mohou dosáhnout až 8 %.

Vylaďte průtok vody

Aby tepelné čerpadlo fungovalo efektivně a správně ohřívalo spotřebiče, je nezbytné přesně regulovat množství vody dodávané do systému. Tímto způsobem určíte přesné množství teplé vody potřebné pro správné vytápění místnosti. Tím snížíte náklady na energii systému tepelného čerpadla až o 40 % a zlepšíte komfort.

Omezte počet „zapínání a vypínání“

Tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti, pokud jsou teplotní rozdíly (mezi teplotou na přívodu a zpátečce) co nejnižší. Mnoho „zapínání a vypínání“ má negativní vliv na účinnost a životnost tepelného čerpadla. Omezte doběh tepelného čerpadla

Regulujte teplotu (inteligentně) v jednotlivých místnostech

Správná regulace teploty v jednotlivých místnostech přispívá k úsporám energie. Pokud koncový uživatel reguluje teplotu v jednotlivých místnostech, je v každé místnosti nastavena požadovaná optimální teplota.

Pokud chcete vědět, jak optimálně kombinovat úspory energie, komfort a účinnost pomocí tepelného čerpadla, stáhněte si naši bílou knihu „Jak získat maximum z instalace tepelného čerpadla“, v níž najdete konkrétní řešení.

Získejte nejnovější zprávy z oboru a osvědčené postupy od CoExpert.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru!