Qu’est-ce qu’un corps thermostatique auto-équilibrant ?

Co je to autoregulační chytrý termostatický ventil radiátoru?

Automatický vyvažovací termostatický ventil radiátoru (TVR), neboli chytrá termostatická hlavice s automatickou regulací je řešení, které kombinuje seřízení, přednastavenía vyvážení teploty do jednoho produktu. Zaměřme se na tento chytrý termostatický ventil radiátoru „vše v jednom“.

Termostatický ventil: alternativa k nezbytnéautoregulaci teploty

Chytrá termostatická hlavice ke snížení spotřeby energie

Mnoho domácností v Evropě má stále manuální ventily, které nejsou z energetického hlediska a úspor energie příliš účinné. Pokud je však nahradíte chytrými termostatickými ventily, můžete snížit spotřebu energie až o 20 % a tím i cenu. Tato alternativa je tedy takédůležitá a měli bychom se na ni podívat blíže.

Aby radiátor s termostatickým ventilem správně fungoval, musí mít jmenovitou rychlost toku, pro kterou byl vypočítán. Architektura okruhu vytápění však spolu s otevíráním a uzavíráním termostatických ventilů způsobuje hydraulické nevyváženosti, které mohou toto správné fungování okruhu narušit.

Termostatické těleso: seřízení, nastavení

Vyvažování řeší potenciální problémy s fungováním instalací chytré termostatické hlavice. Ty umožňují seřizovat rychlost toku vody v jednotlivých odbočkách a/nebo vysílačích systému za účelem dodávání požadovaného výkonu vytápění.

Aby fungovalo správně, musí být vyvažování účinné nejen ve statickém režimu, ale také v dynamickém režimu.

Existuje několik způsobů, jak vyvažování okruhu vytápění budovy při řízení teploty zapojit, závisí to na cílech a na stavbě okruhu v budově:

  • vertikální nebo horizontální sítě,
  • velikost systému,
  • funkce cirkulátoru nebo čerpadla.

Výběr chytrých termostatických ventilů, umístění termostatu a chytré termostatické hlavice v okruhu vytápění a jejich seřízení přímo ovlivňují dosažený výsledek vytápění domu. Ve výsledku lze autoregulaci a yvažování teploty prostoru vnímat jako složité.

corps thermostatique auto-équilibrant

Termostatická hlavice s automatickým vyvážením

Řešení nevyvážeností okruhu vytápění

Na trhu se objevilo nové řešení, které zjednodušuje či přímo odstraňuje implementaci vyvažování u středně velkých systémů. Zahrnuje přesunutí funkce řízení průtoku vody do termostatického tělesa. Což je podstatou termostatického ventilu s automatickým vyvážením.

Termostatické ventily s automatickouregulací jsou vhodné pro středně velké okruhy (okolo 20 domácností na čerpadlo). U větších okruhů se doporučuje a je levnější lokalizované vyvažování a regulace teploty na jednotlivých odbočkách – propojené s použitím termostatických hlavic s fixní nebo variabilní hodnotou Kv. A konečně u malých budov jsou výhody termostatickéhlavice s automatickou regulací omezeny kvůli nákladům na jeho pořízení.

Jak produkt termostat vše v jednom funguje?

Termostatický ventil s automatickým přednastavením umožňuje seřizovat rychlost toku v místě použití tak, aby odpovídala výkonu radiátoru bez ohledu na provozní režim ostatních radiátorů.

Opakování tohoto seřízení u všech radiátorů v okruhu umožňuje vyvážení celého tepelného systému vytápění domu. Následně

  • má každý radiátor požadovanou rychlost toku pro správné fungování, aby se zajistilo optimální pohodlí,
  • rychlosti toku nepřesáhnou jmenovité rychlosti toku, čímž se zajistí nižší hlukové znečištění,
  • bude teplota v místnosti řízena mnohem přesněji, aby se zajistilo větší pohodlí a úspory energie,
  • se případná údržba bude provádět přímo na radiátoru.

corps thermostatique auto-équilibrant

Termostatické ventily s automatickou regulacídivize hydronic flow control společnosti Aalberts

Navzdory důležitosti požadavků na vyvažování jsou řešení s automatickým vyvážením pro radiátory s integrovanými termostatickými hlavicemi na trhu stále ještě celkem vzácná. Proto divize hydronic flow control společnosti Aalberts nabízí celou řadu modulů konkrétně navržených pro radiátory s integrovanými ventily.

Ve své řadě Comap AutoSar vyvinula divize hydronic flow control společnosti Aalberts řešení pro všechny radiátory, aby se zabránilo ztrátám tepla a tepelnému nepohodlí uživatelů.

Zde jsou některá z řešení AutoSar s automatickým vyvážením pro různé typy radiátorů:

  • Pro standardní radiátor: divize HFC společnosti Aalberts nabízí termostatický ventil AutoSar s automatickým vyvážením. Tento typ termostatické hlavice umožňuje přesné řízení teploty a snížení spotřeby energie,
  • U radiátorů s integrovanými armaturami je k dispozici několik řešení: hydraulický modul AutoSar Mod, který reguluje průtok horké vody a izoluje radiátor, a Termostatický ventil s centrálním připojením AutoSar Thermod Design, který umožňuje řízení teploty a je dokonale vhodný například pro koupelnové radiátory.

Společnost COMAP nabízí také moduly AutoSar v sadě s hydrokabely používané ve společných obydlích, nebo v terciárním sektoru, které jsou dokonale vhodné pro instalaci na místě.

Termostatické těleso s automatickým vyvážením je zvoleným řešením vytápění staveb u velkého počtu projektů, a to jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. Instalující osoba šetří čas instalace a seřizování tím, že se může soustředit na tento produkt vše v jednom.

leave a comment

*your email and last name will not be published

Získejte nejnovější zprávy z oboru a osvědčené postupy od CoExpert.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru!