qualite-de-eau

Waterkwaliteit: welke invloed heeft dat op het uitbalanceren?

Is waterkwaliteit belangrijk voor een verwarmingsinstallatie? Jazeker, want het beïnvloedt de energieprestaties van de verwarmingsinstallaties van het gebouw. Kalkafzettingen door hard water verminderen bijvoorbeeld geleidelijk het debiet, wat van invloed is op de hydraulische balans in de installatie. Laten we dus eens verder kijken naar de invloed van de waterkwaliteit op uw installatie.

Waaraan is een slechte waterkwaliteit te herkennen?

Water hardheid

Water bevat van nature mineralen zoals magnesium en calcium wat bepalend is voor de zogenoemde hardheid. Hoe hoger het magnesium- en calciumgehalte, hoe harder is het water. De hardheid wordt in Nederland uitgedrukt in Duitse hardheid ofwel dH. Water heeft gemiddeld een hardheid van 8-12 dH . Daaronder wordt het water als zacht en daarboven als hard gekwalificeerd.

Kalkaanslag

Dit ontstaat doordat bovengenoemde mineralen bij watertemperaturen hoger dan 60 °C stollen en zich in de vorm van calciumcarbonaat, ofwel kalk, op metalen delen afzetten. Daardoor treden vernauwingen in het leidingnet op en vermindert het debiet, wat van invloed is op de hydraulische balans in de installatie.

Zuurstof in het water

Water dat lucht en daarmee zuurstof bevat kan:

 • een verstopping veroorzaken door de ophoping van slib in de leidingen;
 • corrosie van componenten in de verwarmingsinstallatie veroorzaken.

Als de installatie niet goed is ontlucht en er zuurstof in het water aanwezig is, veroorzaakt dit corrosie van metalen delen in de installatie. Ook vormt zich magnetiet dat slibvorming in de installatie veroorzaakt. Met als gevolg vernauwingen in het leidingnetwerk waardoor de weerstand toeneemt, het debiet daalt en ook de kans op kalkaanslag toeneemt. Zuurstof in de installatie veroorzaakt dus niet alleen corrosie van de daarvoor gevoelige onderdelen, maar heeft indirect ook invloed op het debiet en daarmee de hydraulische balans.

Wat zijn de effecten op de werking van de verwarmingsinstallatie?

Hard water of water dat lucht bevat vermindert de energieprestaties van de verwarmingsinstallatie aanzienlijk:

 • Drukverliezen nemen toe, wat van invloed is op de hydraulische balans in de installatie;
 • Slib hoopt zich met name op in het onderste deel van de radiatoren, die daardoor volledig verstopt kunnen raken;
 • Leidingen en regelkranen raken verstopt door kalkaanslag en slib.
 • Luchtbellen ontregelen de Delta P-instellingen van drukverschilregelaars, die daardoor verstoord raken.

Luchtbellen in het water, kunnen bij grote drukverschillen ter plaatse van de klep van regelkranen, met kracht imploderen. Dit kan schade in de vorm van cavitatie aan de klep en het ventielhuis van regelkranen veroorzaken.

Samengevat kan de verstoring van de hydraulische balans in de installatie de volgende gevolgen hebben;

 • Een vermindering van het klimaatcomfort voor de bewoners;
 • Hogere energiekosten door vermindering van de efficiëntie, die bij een warmtepomp tot 27% en bij een verwarmingsketel tot 18% kunnen oplopen;
 • Geluidsklachten, zoals stromingsgeluiden en fluitende kranen, door hoge mediumsnelheden.

Hoe kan de waterkwaliteit worden gewaarborgd?

Reiniging en luchtafscheiding

Om de kwaliteit van het water in het verwarmingsnetwerk te waarborgen, kunt u:

 • de installatie reinigen met een fysische of chemische oplossing;
 • voorkomen dat er lucht tot de installatie toetreedt of die verwijderen;
 • een magnetische vuilafscheider installeren om ijzerhoudend slib en bezinksel te verwijderen;
 • een elektromagnetische doseerinrichting voor waterbehandelingsproducten installeren om corrosie te voorkomen.

De juiste materialen kiezen om kalk- en slibafzetting te voorkomen

Gebruik om de waterkwaliteit op termijn te kunnen waarborgen zuurstofdiffusiedichte materialen voor de opbouw van de verwarmingsinstallatie. Zoals bijvoorbeeld:

 • kunststof composiet leidingen met een zuurstofdiffusiedichte aluminium kern;
 • 5-lagen volkunststofbuis, waarbij de diffusiestoplaag door een extra PE laag beschermd wordt.

Daarbij moet u in gedachten houden dat tijdens de levenscyclus van een gebouw de onderhoudskosten circa 70% bedragen en het dus zeker loont om die zo laag mogelijk te houden.

De installatie optimaliseren

Lucht uit de installatie verwijderen

Om luchtproblemen in de installatie te voorkomen moet u die tijdens het vullen, met extra aandacht voor de radiatoren, ontluchten. Maak het uzelf daarbij gemakkelijk door automatische ontluchters, zoals een Flexvent, op de hoogste punten in de installatie te plaatsen.

Vuil, slib en microluchtbelletjes verwijderen

Dit kan door direct na de ketel een lucht- en vuilafscheider zoals de XStream in de leiding te plaatsen. Die filtert vuil- en magnetietdeeltjes uit het water om het dichtslibben van de installatie te voorkomen en verwijdert ook automatisch de microluchtbelletjes uit het water.

De installatie ontgassen

Het afvoeren van in het water opgeloste gassen beperkt de schade aan de installatie en voorkomt hoge onderhoudskosten en storingen. Plaats voor een optimale afscheiding van gassen uit water daarom bijvoorbeeld onze druk- en temperatuurgeregelde Vacumat Eco ontgasser conform VDI 2035 in de retourleiding.

De waterkwaliteit heeft een directe invloed op de hydraulische balans in de installatie en is van essentieel belang om te hoge drukverliezen, een slechte warmteverdeling en geluidshinder te voorkomen. Met de hoogwaardige producten van Comap en Flamco kunt u uw volledige installatie hiertegen beschermen en de energieprestaties ervan optimaliseren.

leave a comment

*your email and last name will not be published

Ontvang het laatste nieuws uit de sector en de beste praktijken van CoExpert.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief!