De voordelen van de Fluctus inregelafsluiter

Inregelafsluiters worden toegepast voor het verkrijgen van een goede hydraulische balans in bijvoorbeeld klimaatinstallaties. Maar wat zijn de specifieke voordelen van het toepassen van Fluctus inregelafsluiters bij het beheer en onderhoud van uw installatie? We zoomen hier in op de gebruiksmogelijkheden en voordelen van de Fluctus inregelafsluiter bij het statisch inregelen van klimaat en sanitaire installaties.

In welk soort installaties kan een Fluctus inregelafsluiter gebruikt worden?

De Fluctus-inregelafsluiter kan op verschillende manieren gebruikt worden voor het statisch hydraulisch inregelen van het debiet in verwarmings- en koelingsinstallaties. Daarnaast kan het ook voor een correcte debiet verdeling in sanitaire installaties voor de huishoudelijke watervoorziening toegepast worden.

Het kan voor het uitbalanceren in stijgleidingen of aftakkingen in het leidingsysteem worden gebruikt, maar ook in combinatie met een Passim drukverschilregelaar bij het dynamisch inregelen:

 • van het maximale debiet in de stijgleidingen;
 • om een te groot drukverschil in een sectie voorzien van zelfregelende AutoSar thermostaatkranen te reduceren.

NB

Bij het toepassen van thermostaatkranen op de verwarmingselementen is het debiet variabel en is het aan te bevelen om de installatie dynamisch in te regelen.

 

De Fluctus-inregelafsluiter: de oplossing voor debietregeling

De Fluctus inregelafsluiter is uit de volgende componenten opgebouwd die samen een technologisch hoogwaardig product vormen, dat vele voordelen biedt.

image7

 

 1. Venturi met vaste Kv waarde
 2. Kogelafsluiter
 3. Inregelnaald
 4. Bedieningshendel openen en sluiten
 5. Meetaansluitingen

Voordeel n° 1: inregeling met naald

 

image5

 

Voor het instellen van de inregelpositie wordt een inregelnaald gebruikt, die door zijn positie te veranderen de doorlaat van de kogelafsluiter waarin hij is verwerkt meer of minder afsluit.

De ronde vorm van de inregelnaald maakt de Fluctus inregelafsluiter minder gevoelig voor vormveranderingen door erosie dan de klep van een klepafsluiter, die tevens gevoeliger is voor vervuiling door bijvoorbeeld kalkafzetting op de klep of zitting. Dit heeft een positieve invloed op de levensduur, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de inregeling op de lange termijn.

Voordeel n° 2: een 3-in-1 ventiel

image9

 

Door het toepassen van een kogelafsluiter in combinatie met een inregelnaald worden de functies openen/sluiten en inregelen mechanisch van elkaar gescheiden. U kunt het ventiel dus openen en sluiten zonder dat dit invloed heeft op de inregelpositie. Ook zijn er modellen met een vul/aftapkraan, die ook gebruikt kan worden voor het aansluiten van het capillair van een Passim drukverschilregelaar.

Voordeel n° 3: directe visuele controle open/dicht stand van het ventiel

image4

 

 • Als de hendel zich in het verlengde van de leiding bevindt, staat het ventiel open.
 • Als de hendel dwars op de leiding staat, is het ventiel dicht. Zo kan de beheerder van het systeem direct zien of het ventiel geopend of gesloten is.

Voordeel n° 4: Het venturi-principe

 

image2

Bij de Fluctus jnregelafsluiter wordt tijdens het meten het drukverschil en daaruit herleide debiet niet, zoals bij een klepafsluiter, over de klep met een variabele Kv waarde, maar over een venturi met een vaste Kv waarde gemeten. Het venturi maakt daarbij gebruik van de natuurkundige wet, dat bij een stromende vloeistof het product van druk en snelheid constant blijft. Als het water het venturi binnenstroomt, stijgt door de vernauwing de mediumsnelheid en daalt de druk en bij het uittreden gebeurt precies het omgekeerde. Er ontstaat nu plaatselijk een groot drukverschil waarover heel nauwkeurig gemeten kan worden. De meetafwijking bij de Fluctus inregelafsluiter bedraagt dan ook slechts 3%.

Wat is de Kv-waarde?

De Kv-waarde geeft het waterdebiet in m3/h aan dat door een ventiel of ander orgaan stroomt waarbij een ∆P (delta P) van 1 bar optreedt. Dit maakt het mogelijk om de hydraulisch eigenschappen van kranen en ventielen eenvoudig met elkaar te vergelijken.

 

 

In tegenstelling tot bij het meten over een klep waarbij de afwijking bij het verder sluiten hiervan progressief toeneemt, blijft de meetafwijking bij de Fluctus inregelafsluiter over het hele regelbereik constant 3%.

 

De vast Kv waarde van de venturi heeft ook als voordeel, dat die maar 1x in het meettoestel hoeft te worden ingevoerd waarna het debiet bij iedere inregelpositie direct op de meter kan worden afgelezen. Dit bespaart veel tijd tijdens het inregelen en voorkomt fouten door het niet correct invoeren van de actuele Kv waarde van de kraan.

 

Het drukverschil wordt niet direct in de vloeistofstroom, maar in aparte daarmee met kleine kanaaltjes verbonden kamers gemeten. Hierdoor hebben turbulenties in de vloeistofstroom geen invloed op het meetresultaat. Het voor en na het ventiel opnemen van rechte leidinglengtes om turbulenties te minimaliseren, zoals bij klepafsluiters, is dan ook niet nodig. De benodigde inbouwruimte van de Fluctus inregelafsluiters beperkt zich dan ook tot alleen zijn fysieke lengte.

 

Samengevat biedt het venturi van de Fluctus inregelafsluiter u de volgende voordelen:

 • een instelnauwkeurigheid van 3 % over het gehele regelbereik, hetgeen uniek is op de markt;
 • door het meten over een vaste Kv waarde hoeft die slechts 1 maal op het meettoestel te worden ingevoerd, hetgeen tijd bespaart en fouten voorkomt;
 • voor een stabiele meting zijn voor en achter de Fluctus inregelafsluiter geen rechte leidinglengtes nodig voor het minimaliseren van turbulenties die het meetsignaal verstoren.

 

De Fluctus-inregelafsluiter vereenvoudigt dus het waterzijdig inregelen van installaties voor verwarming, koeling of huishoudelijke watervoorziening. Het is zowel een inregel- als kogelafsluiter waarvan de open of gesloten positie direct zichtbaar is. Dankzij het venturi-systeem kan het in krappe ruimtes worden toegepast en heeft een hoge regelnauwkeurigheid van 3% over het gehele regelbereik.

leave a comment

*your email and last name will not be published

Ontvang het laatste nieuws uit de sector en de beste praktijken van CoExpert.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief!