solutions-aalberts-hfc

De 4 belangrijkste stappen bij het implementeren van systemen

Op basis van een goed advies is het zeker mogelijk om bij lagere energiekosten het klimaatcomfort in een gebouw met een collectieve klimaatinstallatie te verbeteren. Het Aalberts HFC team wil u dan ook graag adviseren bij het analyseren van de opbouw van de klimaatinstallatie, het kiezen van de juiste producten en de hydraulische inregeling daarvan. Wij kunnen u dus helpen om op basis van een duurzame installatie uw energiedoelstellingen te realiseren. Dit bijvoorbeeld door het onderstaande stappenplan te volgen.

Stap #1: Bestudeer het type en de opbouw van de installatie

Om tot verbeteringen te komen, moet onder andere vastgesteld worden welk type verwarmingssysteem er is toegepast

 • Is het een 1 of 2 pijpsysteem
 • Is het een systeem met een constant of variabel debiet?
 • Zijn de ontwerpcondities, tekeningen en berekeningen beschikbaar?

Dit om een goed inzicht te krijgen in de opzet van het distributiesysteem, middels leidingen en stijgstrangen en de wijze waarop de verwarmingselementen in de woningen hierop zijn aangesloten.

Is de nodige kennis van de opbouw van de installatie beschikbaar en zijn de ontwerpcondities zoals de leidingdiameters en lengtes en de benodigde debieten bekend, dan kan Aalberts HFC:

 • aanbevelen welke aanpassingen er ter verbetering nodig zijn;
 • bepalen welk inregelprincipe het meest geschikt is voor het gebouw;
 • bepalen waar statische en/of dynamische inregelventielen geplaatst moeten worden;
 • op basis van de benodigde autoriteit de juiste ventielafmetingen kiezen;
 • de inregelposities van de inregelventielen berekenen.

Stap #2: het juiste inregelprincipe en ventieltype kiezen

Statisch of dynamisch inregelen:

De ultieme doelstelling van inregelen is dat alle verwarmingselementen op elk moment met het juiste debiet gevoed worden. Gaat het om een constant debiet, zoals bij installaties waar geen regelventielen op de verwarmingselementen geplaatst zijn, dan volstaat een statische inregeling. Omdat de gebruiker geen invloed op de ruimtetemperatuur kan uitoefenen, voldoet dit op het gebied van klimaatcomfort en energiebesparing niet meer aan de huidige eisen. Zijn er handbediende radiatorkranen of automatisch op de ruimtetemperatuur reagerende thermostaatkranen op de verwarmingselementen geplaatst, dan heeft dit zeker bij het plaatsen van de laatste een positieve invloed op het klimaatcomfort, maar wordt het debiet variabel. De installatie zal veelal niet op zijn maximale capaciteit draaien en een hierop ingeregelde statische regeling niet automatisch de oplopende verschildruk door het sluiten van ventielen compenseren. Ofwel, een statische inregeling heeft zeker een positieve invloed op de verdeling van het debiet, maar beatwoord niet aan de ultieme doestelling. Die kan alleen gerealiseerd worden met een dynamische inregeling die de in de installatie optredende drukverschillen automatisch compenseert. Dit kan door:

 • In bijvoorbeeld de stijgstrangen Passim drukverschilregelaars te plaatsen, die bij dynamische drukvariaties in de installatie de verschildruk over het erachter gelegen deel van de installatie constant houdt. Dit is al een behoorlijke stap vooruit, maar de verschillen in leidingweerstand door een variërend debiet na de drukverschilregelaar worden niet gecompenseerd. Het drukverschil, en daarmee debiet, over de op de verwarmingselementen geplaatste ventielen blijft dan ook nog steeds variëren.
 • Het op alle verwarmingselementen plaatsen van zelfregelende AutoSar thermostaatkranen. Hierin is een drukverschilregelaar verwerkt, die ongeacht de variaties van de dynamische druk in de installatie de verschildruk over de kraan constant houdt. Door deze lokale regeling worden ook de verschillen in leidingweerstand, veroorzaakt door variërende debieten, gecompenseerd en alle verwarmingselementen altijd met het juiste debiet gevoed. Ofwel, we hebben onze ultieme doelstelling bereikt. Vallen het benodigde debiet en beschikbare dynamische drukverschil binnen het werkgebied van de AutoSar thermostaatkraan, dan volstaat het om daarop het gewenste debiet in te stellen en hoeven er geen aanvullende inregelelementen in de rest van de installatie geplaatst te worden.

Stap #3: de afmetingen en de voorinstelling van de ventielen bepalen

De afmeting van de inregelventielen bepalen

Zijn de leidinglengtes, leidingdiameters en benodigde debieten bekend, dan kunnen de experts van Aalberts HFC de benodigde ventielafmetingen bepalen. Hierbij zijn onder andere de volgende begrippen en grootheden van belang.

De autoriteit

De afmeting van een statisch of dynamisch inregelventiel moet gekozen worden op basis van zijn autoriteit. Ofwel, het ventiel moet in staat zijn om het debiet zo te regelen, dat de stabiliteit in het circuit gewaarborgd blijft. De autoriteit wordt bepaald door de verhouding tussen de weerstand in het leidingcircuit en die van het inregelventiel, dat door zijn Kv/Kvs waarde bepaald wordt. Ofwel:

De autoriteit = de weerstand over het ventiel / de weerstand van het ventiel + de weerstand over de rest van de kring.

De uitkomst hiervan dient tussen de 0,2 tot 0,5 te liggen

Kv en Kvs waarde

solution-aalberts-hfc
De Kv-waarde geeft het waterdebiet in m3/h aan dat door een ventiel of ander regelorgaan stroomt waarbij een ∆P (delta P) van 1 bar optreedt. Die hangt af van de grootte en vorm van de doorlaat en is een referentiewaarde op basis waarvan ventielen onderling vergeleken kunnen worden. De Kvs, is de Kv-waarde bij een volledig geopend ventiel.

 

De voorinstelling van de inregelventielen bepalen

Voor zowel het bepalen van de afmetingen als voorinstellingen van de inregelventielen maakt Aalberts HFC gebruik van het speciaal hiervoor ontwikkelde Hysopt software programma. Hiermee kan tevens het gedrag van de installatie gesimuleerd worden, met de unieke mogelijkheid om:

 • Verschillende oplossingen met elkaar te vergelijken.
 • De installatie en daarmee het klimaatcomfort te optimaliseren.
 • Vooraf een nauwkeurige prognose van het energieverbruik te geven.
 • Vervelende verassingen achteraf te voorkomen.
 • Op verzoek kunnen wij u ook op locatie praktisch ondersteunen bij het inregelen van de installatie of de controle daarvan op basis van metingen.

Stap #4: zorgen voor de duurzaamheid van het systeem

Waterkwaliteit

Ongeacht de opbouw of wijze van inregeling van de installatie kan de kwaliteit van zowel het thermische comfort als het energieverbruik pas gegarandeerd worden als de waterkwaliteit gewaarborgd is. Daarvoor moet het water gevrijwaard zijn van:

 • Vuil, slib en kalkaanslag;
 • zuurstof;
 • metaaldelen ;
 • Chemicaliën of corrosieve stoffen, die de materialen aantasten

Als dat niet het geval is en er bijvoorbeeld slib in de installatie zit, kan Aalberts HFC u een uitgebreid pakket aan waterbehandelingsapparatuur en filters leveren voor het optimaliseren en bewaken van de waterkwaliteit.

Slijtage door erosie

Het hydraulisch inregelen van de installatie voorkomt het optreden van overdebieten en daarmee erosie door hoge stoomsnelheden van het medium in met name de ventielen. Een correcte inregeling van de installatie is dus ook van invloed op de duurzaamheid en onderhoudskosten van de installatie.

Wist u dat

Nexus statische inregelventielen met naaldafsluiters minder gevoelig zijn voor problemen die met waterkwaliteit te maken hebben, dan inregelventielen met een ‘klepafsluiter’. Waarom?

 • De klep en zitting van een klepafsluiter zijn gevoeliger voor vuilafzettingen
 • Naaldafsluiters zijn door hun vorm minder gevoelig voor erosie.
 • Het risico op verstopping is kleiner dan bij klepafsluiters.

 

Aalberts HFC kan u tijdens het gehele project ondersteunen bij het maken van de optimale keuzes aangaande de wijze van inregeling van de installatie en daarvoor benodigde ventielen. Maak dus gebruik van onze kwaliteitsservice die de toekomstbestendigheid van uw gebouw ten goede komt. De voordelen? Een optimaal klimaatcomfort voor de bewoners bij minimale energie- en onderhoudskosten en een lange toekomstbestendige levensduur van de installatie.

leave a comment

*your email and last name will not be published

Ontvang het laatste nieuws uit de sector en de beste praktijken van CoExpert.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief!