Comment gérer l’équilibrage lors de la thermostatisation ?

Równoważenie hydrauliczne: regulacja temperatury w systemach ogrzewania

Odpowiednia regulacja grzejników w każdej instalacji centralnego ogrzewania umożliwia wydajną pracę systemu grzewczego. Dowiedz się, jak prawidłowo równoważyć pracę grzejników.

Równoważenie hydrauliczne systemu ogrzewania

Dlaczego jest konieczne?

Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych jest konieczne, ponieważ gwarantuje stały przepływ ciepłej wody w obiegu, a tym samym zapewnia komfort cieplny użytkownikom w całym budynku.

Odpowiednia regulacja systemu ogrzewania zapewnia jednolitą temperaturę w pomieszczeniach. Zapewnia także oszczędność energii.

Co musisz wiedzieć
Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej pozwoli urządzeniom w systemie grzewczym (pompy obiegowe, krany, zawory termostatyczne, itp.) pracować wydajniej i wydłuży ich żywotność.

Instalacja zaworów termostatycznych w domu poprawia wydajność energetyczną instalacji grzewczej, regulując temperaturę pomieszczeń w zależności od ich ekspozycji i potrzeb grzewczych.

Jednak otwieranie i zamykanie zaworów termostatycznych prowadzi do zakłóceń równowagi hydraulicznej w systemach ogrzewania, oprócz tych spowodowanych strukturą obiegu. Te zaburzenia równowagi mogą zakłócić działanie grzejników, które nie mają takiego natężenia przepływu, do którego zostały zaprojektowane, a więc tracą moc grzewczą.

Regulacji temperatury musi więc towarzyszyć równoważenie całego obiegu:

  • można to zrobić, instalując zawory na kolumnach lub regulując zawory już zainstalowane,
  • lub instalując samoczynne zawory termostatyczne, które zapewniają równoważenie hydrauliczne grzejnika za grzejnikiem.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego zrównoważenia systemu grzewczego?

Dla użytkowników

Niezrównoważony lub nieodpowiednio zrównoważony system ogrzewania ma wiele wad i może prowadzić do wielu niedogodności:

  • spadek ciśnienia,
  • różnice temperatur w tym samym budynku,
  • itp.

Nierównomierne rozprowadzenie wody w systemie grzewczym powoduje przegrzanie emiterów znajdujących się najbliżej pompy i brak mocy grzewczej w bardziej oddalonych miejscach. Powoduje to obniżenie lub podwyższenie temperatury w różnych częściach budynku. Użytkownicy mają więc do czynienia z niestabilną, zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą grzejników.

W zakresie zużycia energii

To nieprawidłowe zrównoważenie systemów grzewczych ma wpływ na zużycie energii przez użytkowników. Nierównomierna dystrybucja ciepłej wody w obiegach jest kompensowana przez pompowanie. To przyspieszenie przepływu obiegu wody jest przyczyną przedwczesnego starzenia się urządzeń w systemie ogrzewania.

Ponadto temperatury są podnoszone lub obniżane, aby utrzymać optymalną temperaturę w niektórych pomieszczeniach lub budynkach mieszkalnych. Prowadzi to do zwiększenia zużycia energii.

Rozwiązanie dla każdej sytuacji

Aby prawidłowo zarządzać równoważeniem podczas regulacji temperatury, należy zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla każdej konfiguracji domu, w którym mieszka wielu lokatorów.

W małych i średnich budynkach mieszkalnych

Zaleca się instalowanie samoczynnych zaworów termostatycznych na każdym grzejniku. Małe i średnie obwody są doskonale dostosowane do zakresu działania tych zaworów wielofunkcyjnych, który wynosi od 0,1 do 0,6 bara.

Ten specjalny system zapewnia, że pomiar przepływu w każdym grzejniku pozostaje stały, niezależnie od zmian ciśnienia w obwodzie. Nie wymaga to instalowania zaworów na poszczególnych odgałęzieniach.

Oszczędzaj czas i zwiększaj efektywność podczas instalacji i przyszłej konserwacji systemu grzewczego!

W większych budynkach wielorodzinnych

Wahania hydraulicznesą zbyt duże, aby mogły być kontrolowane przez zawory termostatyczne z samoczynnym równoważeniem. W takim przypadku konieczne będzie:

  • apewnienie stałego zrównoważenia grzejników z zaworami termostatycznymi z regulowanym współczynnikiem Kv,
  • zainstalowanie automatycznego równoważenia na dole kolumny, używając zaworów równoważących ciśnienie różnicowe.

Jak widać, instalacja zaworów termostatycznych musi być połączona z efektywną instalacją równoważenia systemów grzewczych, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji, zmniejszenie rachunków za energię i komfort w domu. To ważna usługa, którąinstalatorzy mogą zaoferować swoim klientom!

leave a comment

*your email and last name will not be published

Uzyskaj najnowsze wiadomości branżowe i najlepsze praktyki z CoExpert.
Zapisz się do naszego newslettera!